ÄO:ta koskevat artikkelit

ÄO-arvojen tasot

Henkilöillä, joiden ÄO on yli 140, on erinomaiset edellytykset luovaan toimintaan ja he toimivat suunnannäyttäjinä muille. ÄO-arvon 130 - 140 saavuttaa alle 3% väestöstä. Kyseessä on poikkeuksellisen korkea ÄO.|

lue teksti >

Älykkyyden osatekijät

Älykkyys tarkoittaa kykyä ratkaista tehtäviä ja se jaetaan osatekijöihin – matemaattinen älykkyys, tilaorientaatio, 2D orientaatio, verbaalinen älykkyys, motoorinen älykkyys ja muisti. Hyvän ÄO-testin pitäisi testata ja mitata kaikki nämä älykkyyden osatekijät.|

lue teksti >

Älykkyyden mittauksen historia

Älykkyyden mittauksen alkuajat sijoittuvat 1800-luvun toiselle puoliskolle. Silloin älykkyyden mittaukseen käytettiin nykyisin tunnettujen ÄO-testien sijasta reaktioajan mittausta, eli nopeutta, jolla henkilö reagoi määrättyyn virikkeeseen.|

lue teksti >

Älykkyyden mittaus

Ensimmäiset älykkyyden mittausyritykset ovat jo 1800-luvulta, jolloin ÄO arvioitiin mittaamalla aivojen koko. Nykyisin ÄO:n mittaukseen käytetään aivan eri menetelmää - älykkyystestejä.|

lue teksti >

ÄO-testi

Synnynnäinen älykkyysTestaa synnynnäinen älykkyytesi psykologian asiantuntijoiden...

Numeerinen älykkyysNumeerisen älykkyyden testaus suuntautuu lähinnä matemaattisiin...