Älykkyyden osatekijät

Älykkyys tarkoittaa kykyä ratkaista tehtäviä ja se jaetaan osatekijöihin – matemaattinen älykkyys, tilaorientaatio, 2D orientaatio, verbaalinen älykkyys, motoorinen älykkyys ja muisti. Hyvän ÄO-testin pitäisi testata ja mitata kaikki nämä älykkyyden osatekijät.

Älykkyys tarkoittaa kykyä ratkaista tehtäviä ja se jaetaan osatekijöihin – matemaattinen älykkyys, tilaorientaatio, 2D orientaatio, verbaalinen älykkyys, motoorinen älykkyys ja muisti. Hyvän ÄO-testin pitäisi testata ja mitata kaikki nämä älykkyyden osatekijät.

Älykkyys on synnynnäinen kyky, ts. sen tasoon ei voi vaikuttaa, mutta mallitilanteiden ja kokemuksen avulla voimme kehittää sen käyttöä.

Yksilöt eivät yleensä ole korkealla tasolla vain yhdellä älykkyyden alueella, vaan saavuttavat hyviä tuloksia useammalla alueella. Älykkyys kuitenkin on usein suuntautunut määrätylle alueelle, jolla yksilö menestyy paremmin kuin muilla. Kääntäjät ja runoilijat menestyvät verbaalisen älykkyyden alueella, kun taas arkkitehdit tilaorientaatiota vaativissa tehtävissä. Jokaisella yksilöllä on testin tehtäviin vastatessaan tunne, että määrätyn tyyppisiin kysymyksiin on helpompi vastata kuin muihin.

Kokeile synnynnäisen älykkyyden tai numeerisen älykkyyden online ÄO-testiä.


Matemaattinen älykkyys

Matemaattinen älykkyys ilmenee esimerkiksi kykynä loogiseen ajatteluun ja tilanteiden ja ongelmien loogiseen analysoimiseen tai matemaattisten ratkaisumallien oikeaan käyttöön. ÄO-testien tehtävät ovat usein numerosarjoja, joista puuttuu määrätty numero.

Matemaattista älykkyyttä voidaan mitata myös kirjainten lisäämiseen perustuvilla tehtävillä, mikäli niiden periaate on matemaattinen.
Esim.: lisää seuraava kirjain: O Q S T ...


Avaruudellinen älykkyys

Avaruudellinen älykkyys ilmenee siinä, miten henkilö näkee ympärillään oleva tilan. Tämä kyky on yleensä hyvin kehittynyt esimerkiksi arkkitehdeillä ja kuvanveistäjillä. Tämän tyyppistä älykkyyttä mittaaviin tehtäviin kuuluu kolmiulotteisten kohteiden kääntäminen.


Visuaalinen „2D“ älykkyys

Visuaalisessa älykkyydessä on kysymys esineiden optisten erojen ja samankaltaisuuksien havaitsemisesta.


Verbaalinen älykkyys

Verbaalinen älykkyys ilmenee sekä äidinkieltä että vieraita kieliä koskevana kielellisenä lahjakkuutena, oikeina sanavalintoina, sanojen merkityksen ymmärtämisenä ja kykynä erottaa sanojen merkitysten erot. Tämän tyypin älykkyyttä on usein kääntäjillä, lakimiehillä ja runoilijoilla.

Tämän tyypin älykkyyttä mittaavina konkreettisina tehtävinä käytetään esimerkiksi muiden sanojen joukkoon kuulumattomien sanojen hylkäämistä tai sanojen osien lisäämistä niin, että tuloksena olevat sanat saavat oikean merkityksen.


Motoorinen älykkyys

Motoorisen älykkyyden osatekijöihin voidaan lukea esimerkiksi liikkeiden koordinaatiokyky, liikkeen tarve ja kyky erilaisten esineiden käyttöön ja käsittelyyn. Joskus käytetään myös nimitystä käytännöllinen älykkyys.


Muisti

Muistin testausta älykkyyden osatekijänä käytetään vain poikkeuksellisesti.

 

Esitetyt tehtäväesimerkit ovat vain kuvaavia. ÄO-testin todelliset tehtävät ovat ÄO:n mittaukseen ja testaukseen erikoistuneen asiantuntijan laatimia. Valmistelemme IQ-TESTER sivuilla älykkyyden eri osatekijöitä koskevia testejä.

ÄO-testi

Synnynnäinen älykkyysTestaa synnynnäinen älykkyytesi psykologian asiantuntijoiden...

Numeerinen älykkyysNumeerisen älykkyyden testaus suuntautuu lähinnä matemaattisiin...