Älykkyyden mittauksen historia

Älykkyyden mittauksen alkuajat sijoittuvat 1800-luvun toiselle puoliskolle. Silloin älykkyyden mittaukseen käytettiin nykyisin tunnettujen ÄO-testien sijasta reaktioajan mittausta, eli nopeutta, jolla henkilö reagoi määrättyyn virikkeeseen.

Älykkyyden mittauksen alkuajat

Älykkyyden mittauksen alkuajat sijoittuvat 1800-luvun toiselle puoliskolle. Silloin älykkyyden mittaukseen käytettiin nykyisin tunnettujen ÄO-testien sijasta reaktioajan mittausta, eli nopeutta, jolla henkilö reagoi määrättyyn virikkeeseen. Myöhemmin kuitenkin havaittiin, ettei tällainen reaktioaikojen mittaus kerro mitään älykkyydestä ja että näiden testien tulokset eivät ole missään yhteydessä koulumenestykseen.

Älykkyys – tehtävien ratkaisukyky

Tärkeä henkilö älykkyyden mittauksen historiassa on Alfred Binet, joka oletti, että on olemassa yhteys aivojen koon ja henkilön älykkyyden välillä, ja siksi hän käytti vuosia sekä keskimääräistä lahjakkaampien, että vähemmän lahjakkaiden opiskelijoiden ja koululaisten aivojen koon mittauksiin. Mitatut erot olivat kuitenkin niin olemattomia, ettei niillä voitu tukea hypoteesia. Tällöin Binet kehitti älykkyyden uuden määritelmän – hän määritteli älykkyyden kyvyksi ratkaista tehtäviä ja ongelmia.

Miten tunnistaa kyvykäs lapsi

Tämän uuden määrittelyn pohjalta Binet laati eri-ikäisille lapsille tarkoitettuja esimerkkejä. Jos lapsi vastaa oikein 90% kysymyksistä, voidaan häntä pitää henkisesti terveenä ja todennäköisesti hän tulee menestymään koulussa. Binet halusi selvittää, miten tunnistaa kyvykäs lapsi ja miten hän eroaa vähemmän kyvykkäistä, joille on tarpeen omistaa erityistä huolenpitoa.

Näin syntyi työkalu, jolla määritettiin, montako vuotta lapsi on henkisestä kehityksestä jäljessä tai päinvastoin edellä ikätovereihinsa verrattuna. Tämän työkalun yhteydessä syntyi käsite henkinen ikä, jota käytetään älykkyyden arvon, ns. älykkyysosamäärän – ÄO määrittämiseen (henkinen ikä/todellinen ikä x 100).

ÄO-testit

Ensimmäisen kerran ÄO-testiä käytettiin vuonna 1905 ja ajan mittaan on ÄO-testejä modernisoitu ja korjailtu ja näissä muunnetuissa muodoissa niitä käytetään edelleenkin. ÄO-testejä myös alettiin käyttää yhä useammin (esimerkiksi USA:n armeija käytti niitä ensimmäisen maailmansodan aikana, ÄO-testejä on käytetty myös työpaikan hakijoille).

Nykyisin on olemassa suuri määrä älykkyyttä mittaavia testejä, jotka vaativat aikaa yleensä enemmän kuin tunnin. Kokeile online testiä, johon riittää 30 minuuttia.

 

ÄO-testi

Synnynnäinen älykkyysTestaa synnynnäinen älykkyytesi psykologian asiantuntijoiden...

Numeerinen älykkyysNumeerisen älykkyyden testaus suuntautuu lähinnä matemaattisiin...