ÄO-arvojen tasot

Henkilöillä, joiden ÄO on yli 140, on erinomaiset edellytykset luovaan toimintaan ja he toimivat suunnannäyttäjinä muille. ÄO-arvon 130 - 140 saavuttaa alle 3% väestöstä. Kyseessä on poikkeuksellisen korkea ÄO.

ÄO-arvo yli 140

Henkilöillä, joiden ÄO on yli 140, on erinomaiset edellytykset luovaan toimintaan ja he toimivat suunnannäyttäjinä muille. He ovat oman aikansa neroja, he kehittävät uusia teorioita ja laitteita. Väestöstä on tällaisia yksilöitä noin 0,2%. Tunnetuista henkilöistä yltävät tällaisiin arvoihin esimerkiksi Bill Gates ja Stephen Hawking.

 

ÄO-arvo 131 - 140

ÄO-arvon välillä 130 - 140 saavuttaa vajaat 3% väestöstä. Kyseessä on poikkeuksellisen korkea ÄO. Tällaisiin arvoihin yltävät ihmiset ovat hyviä johtajia tai asiantuntijoita, heistä tulee myös erinomaisia tiedemiehiä ja tutkijoita. Tällaisen ÄO-arvon omaavat esimerkiksi Kalifornian kuvernööri ja entinen näyttelijä Arnold Schwarzenegger ja näyttelijä Nicol Kidman.

 

ÄO-arvo 121 - 130

Arvoja välillä 121 - 130 pidetään selvästi keskivertoa korkeampina. Tällaisia arvoja saavuttavat yksilöt kykenevät vaikeuksitta opiskelemaan korkeakoulussa ja saavuttamaan mainioita tuloksia johtavissa tehtävissä ja luovilla aloilla. Tähän ryhmään kuuluu väestöstä noin 6%.

 

ÄO-arvo 111 - 120

Kyseessä on keskivertoa korkeampi älykkyys. Korkeakoulussa opiskelu ei tuota näille henkilöille ongelmia. Ahkeruudella voi tällainen henkilö saavuttaa poikkeuksellisen hyvän aseman työmarkkinoilla. Tällaisia arvoja saavuttavat ihmiset muodostavat väestöstä noin 12%.

 

ÄO-arvo 101 - 110

ÄO-arvoa välillä 101 - 110 pidetään keskivertoa korkeampana. Tällaisia arvoja saavuttavalla yksilöllä voi olla ongelmia korkeakoulussa, mutta huolellisuudella ja ahkeruudella hän voi saavuttaa poikkeuksellisen hyviä tuloksia työelämässä. Tätä ryhmää edustaa väestöstä täydet 25%.

 

ÄO-arvo 91 - 100

ÄO-arvoa välillä 91 - 100 pidetään keskimääräisenä älykkyytenä, jonka omaavia henkilöitä on väestöstä noin 25%. Tällaisia arvoja saavuttavat henkilöt selviävät ongelmitta ylioppilastutkinnosta ja he sopivat parhaiten keskiasteen johtotehtäviin.

 

ÄO-arvo 81 - 90

Henkilöt, joiden ÄO on välillä 81 - 90, kykenevät suorittamaan peruskoulun ja he menestyvät hyvin manuaalisissa ammateissa ja tehtävissä. Kyseessä on hieman keskimääräistä alempi älykkyys. Heitä on väestöstä 10%.

 

ÄO-arvo 71 - 80

Kyseessä on henkisen retardaation lievempi aste. Tällaisia arvoja omaavilla yksilöillä voi olla vaikeuksia peruskoulussa, mutta apukoulussa he menestyvät lähes ongelmitta. Näitä yksilöitä on kymmenesosa väestöstä.

 

ÄO-arvo 51 - 70

Yksilöt, joiden ÄO on välillä 51 - 70, kykenevät käymään apukoulua, jos heille omistetaan tarpeeksi aikaa ja huomiota. He kykenevät huolehtimaan itsestään ja hallitsevat jokapäiväiset toimet. Kyseessä on lievä henkinen retardaatio (debiliteetti). Väestöstä on näitä henkilöitä lähes 7%.

 

ÄO-arvo 21 - 50

Kyseessä on keskiasteen henkinen retardaatio (imbesilliteetti). Tällaisia arvoja saavuttavat yksilöt eivät kykene opiskelemaan, mutta he kykenevät huolehtimaan itsestään ja elämään suhteellisen itsenäisesti. Väestöstä heitä on 2%.

 

ÄO-arvo alle 20

Kyseessä on vaikea henkinen retardaatio (idiotia). Tällainen yksilö ei kykene vastaanottamaan koulutusta tai opetusta. Yleensä hän on riippuvainen toisten avusta, itse hän ei kykene huolehtimaan itsestään, hän elää usein omassa maailmassaan eikä kiinnitä huomiota ympäristöön. Väestöstä heitä on 0,2%.

 

Ja mikä on sinun tasosi? Selvitä ÄO-arvosi nyt heti online.

ÄO-testi

Synnynnäinen älykkyysTestaa synnynnäinen älykkyytesi psykologian asiantuntijoiden...

Numeerinen älykkyysNumeerisen älykkyyden testaus suuntautuu lähinnä matemaattisiin...