Älykkyyden mittaus

Ensimmäiset älykkyyden mittausyritykset ovat jo 1800-luvulta, jolloin ÄO arvioitiin mittaamalla aivojen koko. Nykyisin ÄO:n mittaukseen käytetään aivan eri menetelmää - älykkyystestejä.

Ensimmäiset älykkyyden mittausyritykset ovat jo 1800-luvulta, jolloin ÄO arvioitiin mittaamalla aivojen koko. Nykyisin ÄO:n mittaukseen käytetään aivan eri menetelmää - älykkyystestejä. Älykkyyden mittausta testien avulla käytti ensimmäisenä Alfred Binet ja nämä testit oli tarkoitettu lapsille. Sen jälkeen on testejä modernisoitu, korjailtu ja kehitetty edelleen nykyiseen muotoon saakka, jota käytetään kaikkien ikäryhmien ÄO:n testaukseen.

Testaa sinäkin ÄO:si helposti ja nopeasti online ÄO-testissä.

 

Testattavat alueet

Nykyisin älykkyyden mittaukseen käytetään erilaisia psykologisia testejä, jotka ovat alan problematiikan asiantuntijoiden laatimia ja jotka ottavat huomioon ennen muuta seuraavat alueet: havaintokyky ja visuaalinen älykkyys, kommunikaatiokyky ja kielellinen älykkyys, tekninen lahjakkuus ja käytännöllinen älykkyys sekä kyky loogiseen ajatteluun ja matemaattinen älykkyys.

 

Kokonais- ja osittaistestit

ÄO-testit ovat joko kokonaistestejä, jotka mittaavat muitakin ominaisuuksia kuin vain ÄO:n (näitä ovat esimerkiksi: analyyttinen testi, testi Army alfa ja Army beta, älykkyyden rakenteen testi, Wechslerin testit ym.) tai osittaistestejä, älykkyystestejä, jotka mittaavat vain ÄO:ta, ennen muuta yleistä älykkyyttä (näitä ovat Dominotesti, CF 1, CF 2, CF 3, testi UNESCO, progressiivinen mutteritesti ym.).

 

ÄO-testin osat

ÄO-testi koostuu muutamasta verbaalisesta alatestistä (näitä ovat esimerkiksi ymmärryskyky, aritmetiikka, yhtäläisyyksien havaitseminen, sanavarasto jne.) ja muutamasta kyvykkyyden alatestistä (esimerkiksi kuvan loppuun tekeminen, esineiden järjestely, kuvien asettaminen oikeaan järjestykseen, …).

ÄO-testi

Synnynnäinen älykkyysTestaa synnynnäinen älykkyytesi psykologian asiantuntijoiden...

Numeerinen älykkyysNumeerisen älykkyyden testaus suuntautuu lähinnä matemaattisiin...